Prace odbiorowe Koncepcji Programowej S7 Kiełpin – Warszawa

Z radością informujemy, że prace odbiorowe, wykonanej przez nas koncepcji dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie, dobiegły końca. 

Jest to ostatni etap prac studialnych i po jego zakończeniu GDDKiA będzie mogła ogłosić przetarg na realizację inwestycji w systemie Projektuj i Buduj. 

Serdecznie gratulacje oraz podziękowanie dla zespołu VE, który przyczynił się do tego sukcesu.