Wiadukt nad linią kolejową E75 w Toporze otwarty

Dnia 26 maja 2021 roku w Toporze oddano do użytku wiadukt nad linią kolejową E75. 

Inwestycja powstała w ramach realizacji zadania „Prace na linii E75 na odcinku Sadowne – Czyżew wraz z pozostałymi robotami na odcinku Rembertów – Sadowne.”

Wiadukt znacznie polepszy komfort jazdy kierowców oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. 

Podziękowanie dla wszystkich osób, którzy przyczynili się do tego sukcesu.