Podpisanie umowy DK79 Piaseczno-Góra Kalwaria

22 lipca 2022 r. została podpisana umowa na Opracowanie Koncepcji rozbudowy wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno (skrzyżowanie z ul. Syrenki) – początek obwodnicy Góry Kalwarii.

Zadanie polega na opracowaniu koncepcji rozbudowy istniejącej drogi krajowej nr 79 do parametrów drogi GP na odcinku od km ok. km 9+100 (rejon istn. wiaduktu kolejowego nad DK79) do km 22+680 (początek budowanej obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu DK79). Łączna długość – ok. 13,580 km.