I Kongres Projektantów i Inżynierów

Za nami I Kongres Projektantów i Inżynierów, którego byliśmy srebrnym partnerem.

Podczas kongresu odbyły się następujące debaty:

Dlaczego kluczowe inwestycje nie ruszają?

Komu potrzebny jest projektant i Inżynier
Relacje partnerskie pomiędzy zamawiającym a projektantem i inżynierem – czy to możliwe?

Nowoczesne narzędzia i innowacyjne rozwiązania.

Czy możliwa jest współpraca na budowie.

Dziękujemy ! Mamy nadzieję spotkać się ponownie w przyszłym roku!