Podpisanie umowy DK 25 Koronowo-Stopka

19 kwietnia 2023r. została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 25 na odcinku Koronowo – Stopka”. Celem inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku około 6km wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu i uporządkowaniem dostępności do drogi.