Decyzja ZRID DK 8 BRZOZÓWKA

Wojewoda Podlaski podpisał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 8 na odcinku od km 668+640 do km 668+880 wraz z rozbiórką i budową mostu przez rz. Brzozówka.

Wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt dziękujemy.