Podpisanie dwóch umów

29.02.2024 r. zostały zawarte dwie nowe umowy:

Opracowanie dokumentacji dla zadania pn.: Budowa Wiślanej Trasy Rowerowej w województwie lubelskim” Koncepcja Programowo-Przestrzenna budowy trasy rowerowej na odcinkach poza wałami przeciwpowodziowymi

Zadanie I – Budowa trasy rowerowej na odcinku od m. Opoka do m. Kopiec na terenie gminy Annopol.

Zadanie V – Budowa trasy rowerowej na odcinkach od m. Wólka Gołębska do m. Gołąb i od m. Matygi do mostu na rz. Wieprz na terenie gmin Puławy i Dęblin.