Aktualizacja dokumentacji projektowej na Budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690

Temat DW690C - Aktualizacja dokumentacji projektowej na Budowę obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690

Zamawiający:

Województwo Podlaskie reprezentowane przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku z siedzibą przy ul. Elewatorskiej 6, 15-620 Białystok

Studium projektowe:

  1. Projekt budowalny
  2. Projekt wykonawczy

Klasa drogi:

G

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

1x2

Długość odcinka:

ok. 8,7km

Okres realizacji:​

wrzesień 2022r. – lipiec 2023r.

Szacowany koszt inwestycji:

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja dokumentacji projektowej dla obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 690. Początek projektowanej obwodnicy to miejsce skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 690 z drogą wojewódzką nr 694 a swój koniec obwodnica ma w miejscu skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 690 z drogą gminną prowadzącą do miejscowości Pobikry. Opracowanie obejmie także budowę drogowych obiektów inżynierskich i niezbędnej infrastruktury technicznej koniecznej do prawidłowego funkcjonowania drogi. Inwestycja będzie realizowana po nowej trasie, głównie na terenach niebędącym pasem drogowym, który zostanie pozyskany na potrzeby pasa drogowego w celu realizacji planowanego przedsięwzięcia, a także na terenie istniejącego pasa drogowego ww. drogi oraz wlotów dróg bocznych. Inwestycja zlokalizowana jest w granicach województwa podlaskiego, w powiecie wysokomazowieckim, na terenie gminy Klukowo i gminy Ciechanowiec.