Opracowanie Koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno początek obwodnicy Góry Kalwarii

Opracowanie Koncepcji rozbudowy wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno (skrzyżowanie z ul. Syrenki) – początek obwodnicy Góry Kalwarii

Zamawiający:

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

Studium projektowe:

Koncepcja Programowa wraz z uzyskaniem Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach

Klasa drogi:

GP*

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

dwujezdniowy

Długość odcinka:

ok. 13,58 km

Okres realizacji:​

lipiec 2022r. – lipiec 2024r.

Szacowany koszt inwestycji:

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji rozbudowy istniejącej drogi krajowej nr 79 do parametrów drogi GP na odcinku od km ok. km 9+100 (rejon istn. wiaduktu kolejowego nad DK79) do km 22+680 (początek budowanej obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu DK79).   * GP – droga o ograniczonej dostępności poprzez skrzyżowania/węzły, oddzielenie ruchu lokalnego od tranzytu, wydzielenie ruchu pieszo-rowerowego.