Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka

Zamawiający:

Województwo Podlaskie w imieniu którego działa Marszałek Województwa Podlaskiego reprezentowany przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok

Studium projektowe:

1. Projekt budowlany 2. Projekt wykonawczy 3. Nadzór autorski

Klasa drogi:

G

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

1×2

Długość odcinka:

ok. 24.5 km

Okres realizacji:​

październik 2020r. – obecnie

Szacowany koszt inwestycji:

89 489 060 zł

Opis projektu:

Konsorcjum firm: UNIBEP S.A ul. 3-go Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „MAKSBUD” Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 183, 17-100 Bielsk Podlaski Value Engineering Sp. z o.o. Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa Przedmiot inwestycji obejmuje zakresem zaprojektowanie i realizację projektu budowlanego, wykonawczego, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie drogi wojewódzkiej nr 689 na odcinku od km 0+028 do km 24+482 o łącznej długości 24,454 km wraz z przebudową drogowych obiektów inż. z wykonaniem obwodnicy m. Hołody. W ramach wniosku o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej realizowana będą prace na odcinku 0+028 do km 24+482 z wyłączeniem: – skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 689 z droga powiatową nr 1619B realizowanego w oparciu o decyzję nr 4/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 15.03.2016 r., wydanej przez Wojewodę Podlaskiego – rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu na rz. Orlanka w m. Szczyty-Dzięciołowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 689 wg oddzielnego opracowania, realizowanego na podstawie decyzji nr 14/2016 z dnia 25.01.2016 r. wydanej przez Wojewodę Podlaskiego. Celem inwestycji jest: – stworzenie bezpiecznych odcinków drogi wojewódzkiej zapewniającego wysoki komfort ruchu drogowego; – wybudowanie odcinków drogi wojewódzkiej o parametrach zgodnych z obowiązującymi warunkami technicznymi.