Rozbudowa drogi krajowej nr 57 w m. Przasnysz

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 57 na odcinku od km około 146+550 do km około 147+500 w m. Przasnysz wraz z pełnieniem przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego

Zamawiający:

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

Studium projektowe:

1. Decyzja środowiskowa 2. Decyzja wodno-prawna 3. Projekt budowlany wraz z materiałami do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej oraz jej uzyskanie 4. Projekt wykonawczy wraz ze specyfikacjami i kosztorysami 5. Nadzór autorski

Klasa drogi:

GP

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

1×2

Długość odcinka:

0,95 km

Okres realizacji:​

grudzień 2019r. – obecnie

Szacowany koszt inwestycji:

Opis projektu:

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w ciągu drogi krajowej nr 57 na odcinku od km około 146+550 do km około 147+500 w mieście Przasnysz, na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie przasnyskim. Celem inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 57 na długości około 0,95 km wraz z poprawą bezpieczeństwa ruchu oraz uporządkowaniem dostępności do drogi. Inwestycja zakłada m.in. zaprojektowanie 2 rond, poszerzenie drogi krajowej, zwiększenie nośności nawierzchni do 115 kN/oś, przebudowę istniejących dróg podporządkowanych w zakresie podłączenia do projektowanego układu komunikacyjnego, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, poprawę odwodnienia drogowego, uporządkowanie dostępności do posesji oraz segregację ruchu pieszego i rowerowego. Projektowany odcinek przebiega w całości po śladzie istniejącej drogi krajowej DK57 w terenie, gdzie w bezpośredniej bliskości drogi zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa i usługowa, która w dalszym ciągu będzie obsługiwana z DK57 ze względu na zbyt mało miejsca aby zaprojektować dodatkowe jezdnie.