Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Ploski – Haćki

Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Ploski - Haćki

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Białymstoku Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Studium projektowe:

1. Projekt budowlany 2. Projekt wykonawczy 3. Nadzór autorski

Klasa drogi:

S

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

2×2

Długość odcinka:

ok. 9 km

Okres realizacji:​

styczeń 2021r. – obecnie

Szacowany koszt inwestycji:

ok. 250 000 000 zł

Opis projektu:

Konsorcjum firm: UNIBEP S.A.: Ul. 3-go Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski Value Engineering Sp. Z o.o.: Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa Budrex Sp. Z o.o.: Ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku długości ok. 8,892 km, od km 37+379 do km 6+578. Powyższy odcinek stanowi fragment przyszłej drogi S19, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: bielskim, na terenie gminy Bielsk Podlaski (gmina wiejska). W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje pozwalające na użytkowanie odcinka drogi.