Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze sprawowaniem czynności nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 793”

Zamawiający:

Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Lechnicka 24 40-609 Katowice

Studium projektowe:

1. Projekt wstępny 2. Projekt budowlany 3. Projekt wykonawczy

Klasa drogi:

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

Długość odcinka:

ok. 28 km

Okres realizacji:​

wrzesień 2015– obecnie

Szacowany koszt inwestycji:

Opis projektu: