Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16

Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z analizą i prognozą ruchu, materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską w ramach zadania „Budowa obwodnicy m. August

Zamawiający:

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Studium projektowe:

1. Uproszczone Studium Korytarzowe – Analizowane min. 6 wariantów 2. STEŚ-R – Etap I – Analizowane 3 warianty 3. STEŚ-R – Etap II – analizowany 1 wariant 4. Uzyskanie DŚU 5. Dokumentacja Geologiczno-Inżynierska

Klasa drogi:

GP

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

1×2

Długość odcinka:

Wariant 1 – ok. 7.683 m Wariant 2 – ok. 7.676 m Wariant 3 – ok. 17.233 m

Okres realizacji:​

04.12.2019r. – obecnie

Szacowany koszt inwestycji:

Wariant 1 – ok. 217 272 640,12 zł Wariant 2 – ok. 262 393 538,82 zł Wariant 3 – ok. 484 876 393,30 zł

Opis projektu:

Wykonawca: Value Engineering Sp. z o.o. Al. Krakowska 22a, 02-284 Warszawa Przedmiotem opracowanie jest Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej wraz z analizą i prognozą ruchu, materiałami do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej oraz dokumentacją geologiczno-inżynierską w ramach zadania „Budowa obwodnicy m. Augustów w ciągu drogi krajowej nr 16”. Inwestycja planowana jest na terenie województwa podlaskiego, w powiecie augustowskim, na terenie: Gminy miejskiej Augustów, Gminy wiejskiej Augustów, Gminy Płaska. Nadrzędnymi celami inwestycji są: 1. Usunięcie ruchu tranzytowego z miejscowości Augustów; 2. Poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa drogowego w rejonie inwestycji; 3. Przystosowanie istniejącej sieci drogowej do potrzeb transportowych wojska. Wszystkie projektowane warianty mają swój początek na połączeniu z drogą krajową nr 8 a koniec na włączeniu w istniejącą drogę krajową nr 16 na północ od miasta Augustów. Teren, przez który przebiega projektowana droga oraz teren przyległy na całej długości przedmiotowego odcinka, charakteryzuje się zagospodarowaniem leśnym, tylko na początku każdego z wariantów występują nieliczne tereny usługowe.