Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 837

DW837RD - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 837 na odcinku od km ok. 6+141 do km ok. 20+300

Zamawiający:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie  ul. Bohdana Dobrzańskiego 3 20-262 Lublin   

Studium projektowe:

  1. Koncepcja zagospodarowania drogi
  2. Projekt budowlany
  3. Projekt wykonawczy
  4. Nadzór autorski

Klasa drogi:

G

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

1x2 

Długość odcinka:

ok. 14 km

Okres realizacji:​

marzec 2023 r. – grudzień 2024r.

Szacowany koszt inwestycji:

Opis projektu:

Przedmiotem zamówienia jest
  1. Opracowanie wielobranżowej kompleksowej dokumentacji projektowej w stadium Projektów Budowlanych i Wykonawczych wraz z dokumentacją geodezyjno-prawną, decyzjami oraz ze wszystkimi uzgodnieniami i opiniami, dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 837 na odcinku od km ok. 6+141 do km ok.20+300umożliwiającej złożenie wniosku i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja ZRID) w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.) wraz z uzyskaniem wymaganych opinii do wniosku i przygotowaniem wniosku wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie tej decyzji.
  2. Opracowanie materiałów i uzyskanie załączników, niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z jej uzyskaniem przez Wykonawcę.
  3. Opracowanie materiałów i uzyskanie załączników niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego / zgody wodnoprawnej wraz z jej uzyskaniem przez Wykonawcę.
  4. Opracowanie materiałów niezbędnych do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych wymaganych przez Prawo Zamówień Publicznych i późniejszą realizację zadania.
  Odcinek drogi wojewódzkiej nr 837 objęty rozbudową położony jest w województwie lubelskim, w powiecie świdnickim na terenie gminy Rybczewice i powiecie krasnostawskim na terenie gminy Żółkiewka. Początek rozbudowywanego odcinka zlokalizowany jest w km  ok. 6+141 na granicy Gmin Piaski i Rybczewice a koniec w km ok. 20+300na początku m. Dąbie.