Koncepcja programowa drogi S7

Koncepcja programowa drogi S7

Zamawiający:

Skarb Państwa Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Wronia 53, 00-874 Warszawa

Studium projektowe:

Koncepcja Programowa

Klasa drogi:

S

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

2×3 (w tunelu 2×4)

Długość odcinka:

ok 13km

Okres realizacji:​

wrzesień 2019r. – maj 2021 r.

Szacowany koszt inwestycji:

4 142 886,00 PLN

Opis projektu:

Projektowana droga od początku odcinka do węzła Kolejowa przebiega w śladzie istniejącej drogi krajowej nr 7. Na dalszym odcinku trasa przebiega po nowym śladzie i omija miasto Łomianki od zachodniej strony. Następnie trasa na długości około 4km znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru chronionego prawem międzynarodowym „Natura 2000” – „Puszcza Kampinoska” stanowiąca jednocześnie Kampinoski Park Narodowy. Droga przecina obszar administracyjny Warszawy w okolicach Cmentarza Północnego, po jego zachodniej stronie. W obszarze dzielnicy Bielany droga omija po zachodniej stronie tereny dawnej huty Warszawa, gdzie zlokalizowano zespolone węzły Wólka Węglowa i Janickiego. Na terenie dzielnicy Bemowo planowane są 2 tunele, pomiędzy którymi, po wschodniej stronie lotniska Bemowo, zlokalizowano węzeł Gen. Maczka. Projektowany odcinek łączy się z istniejącą droga S8 (trasa Armii Krajowej) pomiędzy ulicami Dywizjonu 303 i Księcia Janusza.