Projekt i budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61

Projekt i budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61

Zamawiający:

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Warszawie, reprezentowany przez: Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

Studium projektowe:

1. Projekt budowlany 2. Projekt wykonawczy 3. Nadzór autorski

Klasa drogi:

GP

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

DK61 2×2, DK61 2×1, DK57 2×1

Długość odcinka:

odcinek dwujezdniowy ok. 15km, łącznie ok. 20 km

Okres realizacji:​

czerwiec 2021r. – obecnie

Szacowany koszt inwestycji:

359 514 645 zł

Opis projektu:

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-500 Pruszków