Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 25 na odcinku Mąkowarsko – Buszkowo”

DK25 Mąkowarsko-Buszkowo

Zamawiający:

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy. Adres: 85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6

Studium projektowe:

  1. Koncepcja projektowa
  2. Projekt budowlany
  3. Projekt wykonawczy
  4. Nadzór autorski

Klasa drogi:

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

Długość odcinka:

ok. 5 km

Okres realizacji:​

październik 2023 - marzec 2026

Szacowany koszt inwestycji:

Opis projektu:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiat bydgoski, gmina Koronowo. Swoim zakresem obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 25 od km ok. 116+030 (wraz z niezbędnym dowiązaniem do zadania w ramach rozbudowy DK25 Obodowo – Mąkowarsko) do km 120+400 (wraz z niezbędnym dowiązaniem do zadania w ramach rozbudowy DK25 w m. Buszkowo). Celem rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi nr 25 jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawienie przejazdu tranzytowego oraz lokalnego poprzez polepszenie warunków techniczno-użytkowych drogi, a w szczególności wzmocnienie konstrukcji nawierzchni w celu dostosowania nośności do obciążeń do 115 kN/oś oraz poprawę niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.