Opracowanie dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na DK67 na odc. Fabianki – Szpetal Górny”

DK67 Fabianki-Szpetal Górny

Zamawiający:

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy. Adres: 85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6

Studium projektowe:

  1. Koncepcja projektowa
  2. Projekt budowlany
  3. Projekt wykonawczy
  4. Nadzór autorski

Klasa drogi:

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

Długość odcinka:

4,5 km

Okres realizacji:​

październik 2023 - luty 2025

Szacowany koszt inwestycji:

Opis projektu:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-pomorskim, powiat włocławski, gmina Fabianki, miejscowość Fabianki – Szpetal Górny. Swoim zakresem obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 67 drogę dla pieszych i rowerów o szerokości 2,5/3,0 m na odcinku od km 16+200 do km 20+600 (od skrzyżowania z drogą do Chełmicy Dużej w m. Fabianki do ronda w Szpetalu Górnym z przebiegiem przez m. Bogucin) oraz konieczną infrastrukturę drogową.   Celem rozbudowy przedmiotowego odcinka drogi nr 67 jest podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, tranzytowego i lokalnego poprzez budowę infrastruktury dla niechronionych uczestników ruchu drogowego. Budowa drogi dla pieszych i rowerzystów wyeliminuje ruch niechronionych uczestników z jezdni głównej.