Projekt i Budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn

Projekt i Budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432km [S61] + DK 63 [GP] 2,250km

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Białymstoku Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Studium projektowe:

1. Decyzja wodno-prawna 2. Projekt budowlany-uzyskanie decyzji ZRID 3. Projekt wykonawczy 4. Nadzór autorski 5. Dokumentacja powykonawcza

Klasa drogi:

S

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

2 x 2

Długość odcinka:

Długość odcinka objętego przebudową wynosi ok. 16 km

Okres realizacji:​

październik 2017r. – obecnie

Szacowany koszt inwestycji:

234 409 139,68 PLN

Opis projektu:

Wykonawca:   Strabag Sp. Z o.o., Parzniewska 10 05-800 Pruszków