Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odcinku od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem

Wykonanie prac projektowych w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa ul. Włodarzewskiej na odcinku od ul. Usypiskowej do Al. Jerozolimskich wraz z odwodnieniem

Zamawiający:

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ochota, Grójecka 17A, 01-021 Warszawa

Studium projektowe:

1. Uzyskanie Decyzji środowiskowej 2. Projekt budowlany – uzyskanie Pozwolenia na budowę 3. Projekt wykonawczy 4. Pełnienie nadzoru autorskiego

Klasa drogi:

L

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

1 x 2

Długość odcinka:

ok. 1 455m.

Okres realizacji:​

wrzesień 2016r. – sierpień 2018r.

Szacowany koszt inwestycji:

Opis projektu: