Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód

Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Krynice (od istniejącej DK65) – Dobrzyniewo (bez węzła) – Białystok Zachód (z węzłem)

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Białymstoku Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok

Studium projektowe:

1. Projekt budowlany 2. Projekt wykonawczy 3. Nadzór autorski

Klasa drogi:

S

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

2×2

Długość odcinka:

ok. 10,2 km

Okres realizacji:​

czerwiec 2021r. – obecnie

Szacowany koszt inwestycji:

ok. 406 000 000 zł

Opis projektu:

Konsorcjum firm: PORR S.A. ul. Hałubcowa 123, 02-284 Warszawa UNIBEP S.A.: ul. 3-go Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 na odcinku o długości ok. 10,2 km. Odcinek rozpoczyna się od km 25+008 (w miejscu skrzyżowania drogi krajowej DK65 z drogą powiatową DP1395B) a kończy w km 35+180. Powyższy odcinek stanowi fragment przyszłej drogi S19, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiecie białostockim: na terenie gmin Dobrzyniewo Duże i Choroszcz. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania drogi ekspresowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Zarządzeniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Kontraktu. Projektowany odcinek drogi przebiega w całości po nowym śladzie. W zakres inwestycji wchodzi zaprojektowanie i budowa: jednego węzła drogowego łączącego istniejącą drogę ekspresową S8 z projektowaną drogą ekspresową S19 – Węzeł typu WA, który zostanie zaprojektowany w kształcie pełnej koniczyny, skrzyżowania typu rondo na początku odcinka, 13 obiektów inżynierskich, 11 przepustów dla celów ekologicznych, przebudowa dróg innej kategorii i budowa dróg obsługujących przyległy teren wraz z niezbędną infrastrukturą związaną z drogami oraz obiektami inżynierskimi, przebudowa sieci uzbrojenia terenu.