Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933

Opracowanie dokumentacji projektowej: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933” wraz z pełnieniem nadzoru.

Zamawiający:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Lechnicka 24 40-609 Katowice

Studium projektowe:

1. Projekt wstępny 2. Projekt budowlany 3. Projekt wykonawczy

Klasa drogi:

Ilość jezdni i liczba pasów ruchu:​

Długość odcinka:

ok.27 km.

Okres realizacji:​

wrzesień 2015– listopad 2021 r. (Nadzór autorski)

Szacowany koszt inwestycji:

Opis projektu: